Typy a specifikace rozhraní

Typy a specifikace rozhraní používaných v síti elektronických komunikací společnosti GreenNet s. r. o.

Společnost GreenNet s. r. o. se sídlem Masarykova třída 716/27, 415 01 Teplice, IČO 030 04 856 tímto oznamuje, dle § 73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, typy rozhraní své veřejné komunikační sítě pro připojení koncových zařízení:

Rozhraní hlasových služeb

Rozhraní Technická specifikace rozhraní
VOIP hlasové rozhraní fyzické rozhraní dle nosné datové služby protokol: SIP

Rozhraní datových služeb

Rozhraní
Ethernet 100Base-T
Ethernet 1000Base-T
Wireless LAN
Wireless LAN
Wireless LAN
Optická vlákna – SM

Mezin. doporučení ITU-T
IEEE 802.3-2002
IEEE 802.3-2002
IEEE 802.11b/g
IEEE 802.11a/h
IEEE 802.11n
G.652
Konektor
RJ45
RJ45
WiFi 2.4 GHz
WiFi 5 GHz
WiFi 2,4 a 5 GHz
optický LC/PC, SC/PC

Tento dokument je veřejně dostupný na www.greennet.cz má informativní charakter a je primárně určen pro informaci technické veřejnosti, zejména pak pro dodavatele a výrobce koncových zařízení.

Tento dokument vstupuje v platnost od 1. 7. 2014 a nahrazuje dřívější dokumenty definující typy a specifikace rozhraní používaných v síti elektronických komunikací společnosti GreenNet s.r.o.